NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI
KIM THANH

Địa chỉ: Số 1, đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 673 779 (Cô Huê) - 0913 635 587 (Chị Thanh) - 0989 360 264 (Anh Lập)
Điện thoại: (08) 3865 7694 - 6272 4949
Email: nhahangtieccuoikimthanh@gmail.com