Trường Giang-Thanh Hồng

Lễ Thành Hôn Trường Giang-Thanh Hồng 31.03.2019 Như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu, Trường Giang đã gặp được Thanh Hồng...