Mạnh Thảo - Kim Chi

Lễ Thành Hôn Mạnh Thảo - Kim Chi 03.06.2017 Như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu, Mạnh Thảo đã gặp được Kim Chi...