Mạnh Thảo - Kim Chi

Lễ Thành Hôn Mạnh Thảo - Kim Chi 03.06.2017 Như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu, Mạnh Thảo đã gặp được Kim Chi...

Thế Lợi-Hoàng Oanh

Lễ Thành Hôn Thế Lợi-Hoàng Oanh 13.05.2018

Thôi nôi Bé Hoàng My - Lavie

Thôi nôi Bé Hoàng My 21-4-2018 Cám ơn Gia đình bé Hoàng My - Lavie đã tin tưởng và lựa chọn Nhà hàng Tiệc cưới Kim Thanh là nơi tổ chức tiệc Thôi nôi cho bé